Torvastad Arena utleid.

Vi er glade for at Arenaen er i daglig bruk, både på dagtid og kveld. I uke 8 kommer Torvastad skole til å bruke hallen til en stor skoleforestilling. Forestillingen har de kalt «Norge Rundt» og elever fra alle trinn kommer til å delta med sang, musikk og dans.

De skal ha to framvisninger for søsken og foreldre og trenger å disponere hallen alene slik at de kan sette opp scene og utstyr. Dette var en del av avtalen vi inngikk med Karmøy Kommune at skolen også skulle disponere hallen noen kvelder i året.

Derfor må vi holde Torvastad Arena stengt for all annen aktivitet tirsdag 21.- torsdag 23. februar.

Vi ønsker elever og lærere lykke til med arrangementet!

Torvastad skole