Kontaktinformasjon

Organisasjonsnummer: 998 936 756
Kontonummer: 3361.17.59709

Nils Onar Storesund
Prosjektleder fram til 31.12.2015
Telefon 91 36 24 45                                                                           Mail:nilsonarstoresund@torvastadarena.no

Torvastad Arena AS styre:

Arne Haldorsen
Styreleder
Telefon 908 34 305

Jarle Vikingstad
Nestleder
Telefon 466 29 919

Geir Arne Vikse
Styremedlem
Telefon 901 51 801

Kjetil Vikingstad
Styremedlem
Telefon 916 20 685

Tove Sissel Kaldheim Grønningen
Styremedlem
Telefon 954 30 838

Ivar Storesund
Styremedlem
Telefon 916 89 771

Rolf Christen Oftedal
Styremedlem
Telefon 905 51 197

Hans Petter Schou Hjort
Styremedlem
Telefon 40 45 52 86

 

 


Andre som er aktivt involvert i prosjektet:

  • Geir Johanessen
  • Ivar Kornbrekk
  • Kjetil Vikse
  • Trond Vikshåland
  • Vidar Mortveit

Regnskapsansvarlig:
Randi Vikse
Autorisert Regnskapsfører
Hagland Finans
Sjøfartsbygget, Smedasundet 97, Haugesund
Postboks 98, 5501 Haugesund
Tlf.: +47 52 70 12 00
Direkte.: +47 52 70 12 81
Mobil: 905 90 066
E-mail: rv@hagland.com
Web: hagland.com