Kontaktinformasjon

Organisasjonsnummer: 998 936 756
Kontonummer: 3361.17.59709

Torvastad Arena AS styre:
Arne Haldorsen
Styreleder
Telefon 908 34 305

Jarle Vikingstad
Nestleder
Telefon 466 29 919

Ivar Storesund
Sekretær
916 89 771

Geir Arne Vikse
Styremedlem
Telefon 901 51 801

Tove Sissel Grønningen
Styremedlem
Telefon 95 43 08 38

Kjetil Vikingstad
Styremedlem
Telefon 916 20 685

Tove Sissel Kaldheim Grønningen
Styremedlem
Telefon 954 30 838

Rolf Christen Oftedal
Styremedlem
Telefon 905 51 197

Hans Petter Schou Hjort
Styremedlem
Telefon 40 45 52 86


Andre som er aktivt involvert i prosjektet:

  • Geir Johanessen
  • Ivar Kornbrekk
  • Kjetil Vikse
  • Trond Vikshåland
  • Vidar Mortveit

Regnskapsansvarlig:
Randi Vikse
Autorisert Regnskapsfører
Hagland Finans
Sjøfartsbygget, Smedasundet 97, Haugesund
Postboks 98, 5501 Haugesund
Tlf.: +47 52 70 12 00
Direkte.: +47 52 70 12 81
Mobil: 905 90 066
E-mail: rv@hagland.com
Web: hagland.com