Kontaktinformasjon

Adresse: 

Hålandvegen 152, 4260 Torvastad.

Postadresse:

Longaneset 10, 4260 Torvastad

Torvastad Arena AS styre:

Arne Haldorsen
Styreleder
Telefon: 908 34 305

Mail: ah@torvastadarena.no

Jarle Vikingstad
Nestleder
Telefon: 466 29 919

Geir Arne Vikse
Styremedlem
Telefon: 901 51 801

Kjetil Vikingstad
Styremedlem
Telefon: 916 20 685

Tove Sissel Kaldheim Grønningen
Styremedlem
Telefon: 954 30 838

Ivar Storesund
Styremedlem
Telefon: 916 89 771

Rolf Christen Oftedal
Styremedlem
Telefon: 905 51 197

Hans Petter Schou Hjort
Styremedlem
Telefon: 40 45 52 86

Roger Løvlie

It-ansvarlig

Telefon: 41434433

Mail: roger@genobytes.no

 

Organisasjonsnummer: 998 936 756
Kontonummer: 3361.17.59709

 

Andre som er aktivt involvert i prosjektet:

  • Geir Johanessen
  • Ivar Kornbrekk
  • Kjetil Vikse
  • Trond Vikshåland
  • Vidar Mortveit

Regnskapsansvarlig:
Randi Vikse
Autorisert Regnskapsfører
Hagland Finans
Sjøfartsbygget, Smedasundet 97, Haugesund
Postboks 98, 5501 Haugesund
Tlf.: +47 52 70 12 00
Direkte.: +47 52 70 12 81
Mobil: 905 90 066
E-mail: rv@hagland.com
Web: hagland.com