Kontaktinformasjon

Organisasjonsnummer: 998 936 756
Kontonummer: 3361.17.59709

Torvastad Arena AS styre:
Arne Haldorsen
Styreleder
Telefon 908 34 305

Jarle Vikingstad
Nestleder
Telefon 466 29 919

Geir Arne Vikse
Styremedlem
Telefon 901 51 801

Ivar Kornbrekk
Styremedlem
Telefon 99 48 88 48

Ivar Storesund
Styremedlem
916 89 771

Kjetil Vikingstad
Styremedlem
Telefon 916 20 685

Tove Sissel Kaldheim Grønningen
Styremedlem
Telefon 954 30 838

Rolf Christen Oftedal
Styremedlem
Telefon 905 51 197


Andre som er aktivt involvert i prosjektet:

Hildegunn Hausken
Telefon: 416 07 129

May Britt Vikingstad
Telefon: 454 04 707

Regnskapsansvarlig
MO Regnskap AS
Trondsvegen 23
4260 Torvestad
Mail: monica at moregnskap.no
Telefon: 959 36 589