Om prosjektet

Torvastad Arena AS er etablert for å bygge, eie og drive flerbrukshall på Torvastad i Karmøy kommune. Selskapet skal tilhøre alle beboerne på Torvastad. Dette er gjenspeilt i eierstrukturen. Aksjene er fordelt på Torvastad Bygdeutvalg, Torvastad KFUK/KFUM og Torvastad Idrettslag med like andeler.

  • Torvastad Bygdeutvalg arbeider for at Torvastad skal bli et enda bedre sted å bo. Utvalgets hovedstyre er sammensatt av representanter fra bygdens foreninger og de lokale skolenes foreldreutvalg. Utvalget gjennomført en rekke samfunnsnyttige tiltak, blant annet ved å bygge lysløyper i naturområdet Bjørgene.
  • Torvastad KFUK/KFUM er et aktivt lokallag som engasjerer en stor andel av bygdas barn og ungdom. Foreningen har populære tilbud innen kor, småbarnstreff, idrett, ungdomsklubb, mv – i tillegg til speideraktiviteter.
  • Torvastad Idrettslag har 620 aktive medlemmer i en bygd med ca 3 700 personer. Idrettslaget er en sosial og sportslig bærebjelke i lokalmiljøet.

Karmøy kommune har vedtatt å bygge en ny, stor skole med kulturdel på Torvastad. Skolen blir lokalisert ved Torvastad Idrettslags anlegg, med nærhet til naturområdet.

Bygda tok kontakt med politikerne og sikret politisk flertall for en løsning der vi bygger en flerbrukshall og kommunen går inn som leier. Den bygges med aktivitetsflate 25 m x 50 m inkludert sikkerhet sone.

Flerbrukshallen skal inngå i en helhet med det planlagte skole- og kulturanlegget. Kommunen leier den til bruk for gymnastikk, til kulturskolen, og for andre formål. Leieperioden er 40 år fra august 2015. Vårt hovedmål med prosjektet er at hallen skal bli et knutepunkt i nærmiljøet. Den skal gjøre det mulig å drive idrettsgrener vi ikke har fasiliteter for i dag, bla innebandy, håndball, volleyball, klatring, basket og innendørs friidrett. Vi skal tilby en arena for idrett og mosjon. Hallen skal også utrustes for og benyttes til kulturformål i kommunal regi, for eksempel avslutninger for kulturskolen til sang musikk. Hallen blir et naturlig samlingspunkt for bygdas innbyggere, for eksempel på 17. mai.ol.

Prosjektets slagord er «Kom og bli med!». Det signaliserer entusiasme og vilje til å inkludere. Vi skal bidra til å gi ungdom en trygg og sunn oppvekst, uansett evner og kulturell bakgrunn.