Økonomi og drift av Torvastad Arena

Gjennom snart 7 år (siden oppstart av byggeprosjektet) har Torvastad Arena opparbeidet seg en egenkapital på 7,3 millioner kroner og leverte i 2018 et godt resultat. Styret er godt fornøyd med utviklingen og følger strategien med å betale ned lån. Selskapet har pr i dag en rentebærende gjeld på 8,9 millioner etter en totalkost på ca 30 mill. Likviditeten er tilfredsstillende.

Hallen og driftsmodellen har vært en suksess for hele bygda. Prosjektet har blitt drevet på dugnad siden starten i 2012 og dette viser at dugnadsånden virkelig lever på Torvastad! Nå står vi foran en ny 17.mai som alle gleder seg til.

Det kjekkeste er å registrere at barn og unge har «inntatt» hallen. Timeplanen er full 5 dager i uken og hallen blir flittig brukt både i skoletida og i fritidsaktiviteter.

Treningsrommet vi valgte å bygge i hallen har også vært populært siden oppstart.

Vi i styret har flere planer for bruk og aktiviteter – dette kommer vi tilbake til med mer info etter hvert!